دشمنان در انتظار انتقام سخت ملت ایران باشند موسی شاعری شهردار کلانشهر اهواز در روز جمعه در حاشیه راهپیمایی ضد آمریکایی در پی شهادت حاج سردار قاسم سلیمانی گفت: پیام ما به دشمنان چهل ساله ملت ایران این است که ما از این خون ها زیاد داده ایم و با رفتن یک سردار و یک […]

دشمنان در انتظار انتقام سخت ملت ایران باشند

موسی شاعری شهردار کلانشهر اهواز در روز جمعه در حاشیه راهپیمایی ضد آمریکایی در پی شهادت حاج سردار قاسم سلیمانی گفت: پیام ما به دشمنان چهل ساله ملت ایران این است که ما از این خون ها زیاد داده ایم و با رفتن یک سردار و یک فرمانده خللی در عزم راسخ ملت ایران ایجاد نمی‌شود ولی دشمنان ما بی شک از این حرکت خود پشیمان خواهند شد.

وی افزود: بدون شک ملت ایران درپی شهادت این سردار رشید اسلام انتقام سختی از رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهند گرفت.