حضور شاعری شهردار اهواز در مراسم تشییع پیکر سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی

حضور شاعری شهردار اهواز در مراسم تشییع پیکر سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی