حضوردکترجویجری در مراسم تشییع و نمازبر پیکرمطهر سپهبدحاج قاسم سلیمانی به امامت مقام معظم رهبری

حضوردکترجویجری در مراسم تشییع و نمازبر پیکرمطهر سپهبدحاج قاسم سلیمانی به امامت مقام معظم رهبری