بازدیدامیدبن عباس سرپرست فرمانداری از مرکز بهداشت دزفول امیدبن عباس سرپرست فرمانداری ویژه دزفول صبح روز شنبه ۲فروردین ۹۸، از مرکز بهداشت شهرستان دزفول بازدید نمود. بن عباس ضمن تبریک سال نو به پرسنل مرکز بهداشت، گفت: قطعا مردم شریف دزفول قدردان زحمات خالصانه شما جهادگران عرصه سلامت هستند. وی افزود: این لحظات که شما […]

بازدیدامیدبن عباس سرپرست فرمانداری از مرکز بهداشت دزفول

امیدبن عباس سرپرست فرمانداری ویژه دزفول صبح روز شنبه
۲فروردین ۹۸، از مرکز بهداشت شهرستان دزفول بازدید نمود.

بن عباس ضمن تبریک سال نو به پرسنل مرکز بهداشت، گفت: قطعا مردم شریف دزفول قدردان زحمات خالصانه شما جهادگران عرصه سلامت هستند.

وی افزود: این لحظات که شما بایستی در کنار خانواده های خود می بودید، با جان و دل در محل کار خود حاضر شدید و با تمام توان همراه با دیگر پزشکان ، پرستاران و کادر درمانی هستید از خاطر هیچ یک از مردم پاک نخواهد شد.

در این بازدیداز آخرین اقدامات مرکز بهداشت گزارشی توسط ریاست و پرسنل مرکز ارائه شد.