امید بن عباس سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از تمام محورهای ورودی دزفول بازدید به عمل آورد. امید بن عباس گفت : تمام ورودی ها تحت کنترل است و از ورود خودروهای غیربومی و مسافرین جلوگیری بعمل می آید. وی افزود : براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا شهرستان دزفول مسافرین در ورودی شهر دزفول باید […]

امید بن عباس سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از تمام محورهای ورودی دزفول بازدید به عمل آورد.

امید بن عباس گفت : تمام ورودی ها تحت کنترل است و از ورود خودروهای غیربومی و مسافرین جلوگیری بعمل می آید.

وی افزود : براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا شهرستان دزفول مسافرین در ورودی شهر دزفول باید به شهر های خود بازگردند.

بن عباس در پایان گفت :پلیس ، ارتش ، سپاه و بسیج و …..زیر باران رحمت الهی در حال خدمت هستند ماهم با در خانه ماندن در این جهاد مهربانی سهیم باشیم.