کلیپ/عیادت استاندار خوزستان و امیدبن عباس سرپرست فرمانداری دزفول از بیماران کرونا و دیدار و گفتگو با کادر درمانی، بیمارستان قرنطینه شده گنجویان دزفول طی این بازدید شریعتی استاندار خوزستان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانه روزی کادر درمان ، پزشکان و پرستاران، در جریان آخرین اقدامات درمانی انجام شده‌ بیماران مبتلا به کووید ۱۹ قرار گرفت […]

کلیپ/عیادت استاندار خوزستان و امیدبن عباس سرپرست فرمانداری دزفول از بیماران کرونا و دیدار و گفتگو با کادر درمانی، بیمارستان قرنطینه شده گنجویان دزفول

طی این بازدید شریعتی استاندار خوزستان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانه روزی کادر درمان ، پزشکان و پرستاران، در جریان آخرین اقدامات درمانی انجام شده‌ بیماران مبتلا به کووید ۱۹ قرار گرفت و از نزدیک با بیماران تحت نظر در بخش کرونا دیدار و در خصوص رسیدگی پرسنل بیمارستان و خدمات ارائه شده با آنان گفت وگو کرد.