مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: دولت نهاده با نرخ دولتی به مرغداران تحویل می دهد و انتظار دارد مرغداران نیز مرغ را با قیمت مصوب در بازار عرضه کنند. ارسلان شهنی در ستاد تنظیم بازار استان در سرسرای سازمان صنعت معدن و تجارت، افزود: تا جایی که امکان دارد از مرغداران حمایت می […]

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: دولت نهاده با نرخ دولتی به مرغداران تحویل می دهد و انتظار دارد مرغداران نیز مرغ را با قیمت مصوب در بازار عرضه کنند.

ارسلان شهنی در ستاد تنظیم بازار استان در سرسرای سازمان صنعت معدن و تجارت، افزود: تا جایی که امکان دارد از مرغداران حمایت می کنیم اما در مواردی چون جلوگیری از ورود مرغ به استان یک امر غیر قانونی است و در این بخش با محدودیت هایی مواجه هستیم.

شهنی افزود: باید از راهکارهای دیگر و با همکاری تمامی دستگاه ها دولتی و خصوصی از صنعت مرغداری حمایت کرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، کشتارگاه ها باید برای حمایت از مرغداران، مرغ را کیلویی ۸۵ هزار ریال خریداری کنند.

ستاد تنظیم بازار کشور سه هزار و ۴۵ تن برنج ۱۱۲۱ و سه هزار و ۴۵ تن شکر برای ماه مبارک رمضان به استان خوزستان اختصاص داد که به دلیل عملکرد مناسب ستاد تنظیم بازار خوزستان یک محموله دیگر برنج به استان اختصاص یافته است